Tips Wandelliederen  

Bepalingen SGWB Avondvierdaagse

1. ORGANISATIE

Onder auspiciën van De Sticht Gooise Wandelsport Bond (hierna SGWB) organiseert de Plaatselijke Regelings Commissie (hierna PRC) in haar woonplaats de SGWB Avondvierdaagse.

2. PLAATSEN EN DATUM VAN ORGANISATIE

De PRC’s organiseren de SGWB Avondvierdaagse in de plaatsen en op de datum, genoemd in het SGWB Contact, nummer 2, editie SGWB Avondvierdaagse en verder vermeldt op de website van de SGWB alsmede op de website van de betreffende PRC.

3. DEELNAME

Deelname aan de SGWB Avondvierdaagse is mogelijk als individuele wandelaar alsmede in groepsverband. Om als groep aangemerkt te worden moet de groep minstens uit elf personen bestaan, met inbegrip van leid(st)er. Het deelnemen door een vereniging, school, enz. met meer dan één groep is toegestaan. De leid(st)er van een groep is 18 jaar of ouder.

4. LEEFTIJD

Als minimumleeftijd voor deelname aan de SGWB Avondvierdaagse, geldt dat men per 30 september van het organisatie jaar (2018) minimaal 6 jaar is of vanaf groep 3 van de basisschool. Voor hen, die behoren tot groep 3 en 4 van de basisschool, geldt als deelnamebeperking, dat slechts deelgenomen kan worden:

5. AFSTANDEN

Afhankelijk van de geboden mogelijkheid en rekening houdend met hetgeen is vermeld onder punt 4, speciaal met betrekking tot begeleiding van hen, die behoren tot de groepen 3 en 4 van de basisschool, kan worden deelgenomen aan:

U mag zelf ook bepalen welke afstand u wilt wandelen, maar u dient wel rekening houden met de minimumleeftijd.

De totale afstanden van 20, 40 en 60 km. worden over de vier avonden nader verdeeld.

6. INSCHRIJFGELD

7. WIJZE VAN INSCHRIJVING, BEWIJS VAN INSCHRIJVING

De inschrijving - waartoe wordt overgegaan, nadat het inschrijfgeld is ontvangen dient als volgt te geschieden:

a) individuele deelnemer:

b) voor groepen:

Op de website van de PRC in uw woonplaats vindt u ook de mogelijkheid om u digitaal te kunnen inschrijven mocht de betreffende PRC hiervan gebruik maken.

8. INSCHRIJFADRES, INSCHRIJFTIJDEN, STARTPLAATS, STARTTIJDEN

Voor deze gegevens verwijzen wij u naar de PRC in de betreffende plaats waar de SGWB Avondvierdaagse wordt gehouden.

9. SLUITING VAN INSCHRIJVING

Na de laatste plaatselijk aangegeven inschrijfmogelijkheid is de inschrijving gesloten.

Mogelijk kunt u zich tijdens de eerste avond van de SGWB Avondvierdaagse nog schrijven. Dit kunt u navragen bij het gestelde inlichtingenadres van de betreffende PRC.

10. PERSOONLIJKE HERINNERING

Deelnemers(sters) die de SGWB Avondvierdaagse gedurende vier achtereenvolgende avonden met succes hebben volbracht, ontvangen een persoonlijke herinnering. Bij deelname voor de 1e t/m 5e, 10e, 15e, 20e, 25e, 30e, 35e, 40e, 45e, 50e, 55e, 60e, 65e, 70e en 75e maal bestaat uit deze uit een medaille. Voor de tussenliggende malen worden cijferpins verstrekt.

11. CONTROLEKAARTEN

12. VERPLICHT IS

13. VERBODEN IS

14. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

ledere deelnemer(ster) aan de SGWB Avondvierdaagse is, mits voldaan aan punt 4 en 5 en hij/zij op de deelnemerslijsten voorkomt, door middel van een collectieve verzekering verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan derden.

15. PERSOONSGEGEVENS

De SGWB verwerkt persoonsgegevens van wandelaars in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De SGWB kan bij inschrijving voor deelname aan de SGWB Avondvierdaagse verschillende gegevens van haar deelnemers verwerken, waaronder persoonsgegevens zoals NAW-gegevens. De SGWB gebruikt deze gegevens enkel voor de uitvoering en verbetering van haar dienstverlening, en deelt deze gegevens niet met derden. De SGWB draagt er zorg voor dat deze informatie goed is beveiligd.

16. SLOTBEPALING

In gevallen, waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de PRC in overeenstemming met de reglementen, richtlijnen en bepalingen van de SGWB.

Download hier de bepalingen.

Bestuur van de Sticht Gooise Wandelsport Bond

Goedgekeurd SGWB-Protec no. Tz avd 2018-01

 

Inschrijving De wijze van inschrijving en het bewijs van inschrijving Waarom deze website? Het ontwikkelen van deze website is een initiatief van Henzen ontwerp & communicatie.
         
Copyright © 2007 | Disclaimer | Sitemap
Designed by Henzen ontwerp & communicatie