Tips Wandelliederen  


DE WIJZE VAN INSCHRIJVING EN HET BEWIJS VAN INSCHRIJVING:

Voorinschrijven voor de Avondvierdaagse Veenendaal kan op de woensdag 22 mei en 29 mei van 18.00 uur tot 20.00 uur op het evenemententerrein in de kantine van ijsclub De Greb aan de Groeneveldselaan.

De inschrijving, waartoe eerst wordt overgegaan nadat de inschrijfgelden zijn ontvangen, dient als volgt te geschieden:

A. VOOR INDIVIDUELEN
Individuelen melden zich voor inschrijving aan de Avondvierdaagse in de Kantine van ijsclub De Greb, evenemententerrein aan de Groeneveldselaan. Tijdens het inschrijving dient men te weten voor de hoeveelste maal men meeloopt.

Ook kan men alvast thuis het inschrijfformulier voor individuelen downloaden, invullen en deze meebrengen bij het inschrijven.

B. VOOR GROEPEN
Groepen kunnen alleen worden ingeschreven tijdens de 2 voorinschrijfavonden op 22 mei en 29 mei 2019. Het is dus voor groepen niet mogelijk om op de 1e avond van de Avondvierdaagse voor de start nog in te schrijven. Wel is het mogelijk om voor de start op de 1e avond individueel in te schrijven.
De groepsleid(st)ers melden zich voor de inschrijving aan de Avondvierdaagse in de Kantine van ijsclub De Greb, op het evenemententerrein aan de Groeneveldselaan. Bij de inschrijving dient volledig ingevuld en in drievoud ingeleverd te worden het "Inschrijfformulier" voor één groep. Genoemd inschrijfformulier is indien niet of niet in voldoende mate aanwezig, te verkrijgen door een mail te sturen naar: avondvierdaagseveenendaal@gmail.com. Na de inschrijving wordt zowel aan de individueel als aan de groepsleid(st)er een bewijs van inschrijving verstrekt. Vriendelijk verzoek aan de groepsleid(st)ers om het inschrijfgeld van tevoren over te maken op IBAN NL05INGB0001673762 t.n.v. Sticht Gooise Wandelsportbond.

VOOR GROEPEN IS HET OOK MOGELIJK OM DIGITAAL IN TE SCHRIJVEN OP DE WEBSITE VAN DE SGWB. MEER INFORMATIE HIEROVER VOLGT Z.S.M.

HOE VULT U DE LIJST IN ALS GROEP?
In 3-voud (maakt u a.u.b. kopieën van de lijst).

Startplaats   Veenendaal
Startno.   Niet invullen
Naam groep   Naam school of groep
Naam secr.   Naam leider of leidster
Adres school/groep   a.u.b. adres school, groep of vereniging i.v.m. toesturen informatieboekje volgend jaar
Woonplaats   Plaats waar school, groep of vereniging vandaan komt
Afstand   Jeugd 5 en 10 km. senioren 15 km
Groepsherinnering   Vorig jaar bijv. 3, dan dit jaar 4 invullen
    Naast no.1 de leider van de groep. Naast no. 2 namen van de wandelaars tot ca. 30 personen per groep per lijst
Onder herinnering   vorig jaar bijv. een 1, dan nu een 2 invullen
Onderste kolom   niet invullen.
dit gebeurt door de organisatie op het startbureau
Inschrijving De wijze van inschrijving en het bewijs van inschrijving Waarom deze website? Het ontwikkelen van deze website is een initiatief van Henzen ontwerp & communicatie.
         
Copyright © 2007 | Disclaimer | Sitemap
Designed by Henzen ontwerp & communicatie